Начало       Е-mail         Контакт                    drobilki.bg

Технологии и съоръжения за енергейно оползотворяване на биомасата

Раздробяваща техника

Дробилки и шредери:

Четирироторови
дробилки - шредери

Двуроторови
дробилки - шредери
      

Еднороторови
дробилки - шредери

Ножови мелници

Аксесоари
Комплексни
приложения

Какво бихте желали да раздробите?

Пластмаса [4-12 mm] [12-50 mm] [>50 mm]
Дърво, мукава, хартия, сламки
Автомобилни гуми
Кабели
Палета
Стружки (алуминий, стомана)
Маслени филтри
Текстил
Твърди дискове, DVD
Батерии
Консервни кутии, варели
Гума, каучук
Битови отпадъци
Електрически отпадъци

Раздробряваща техника, произведена от

  www.castulik.sk  

Технологии за преработка на отпадъци
от Словакия

Друга техника - котли на пелети, линии за пелетиране, брикетиращи машини,
както и пелети - можете да намерите на страницата ни  ekoeffect.com